Ekspedīcija komandas “Airētāji” skatījumā

Pirmā diena

Trešā diena

Advertisements

Ekspedīcijas trešā diena

Ekspedīcijas otrā diena